Dikeveien 14

1661 Rolvsøy

69 33 55 50

Åpningstider: ca 06.30- 16.00

Ligger i 1.etg, er rullestolvennlig

Stor gratis parkering

 

           

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er et eget praktisk og teoretisk fag i norsk helsevesen. «Fysioterapeut» er en beskyttet yrkestittel (i motsetning til f.eks. fysikalsk -behandler), og det kreves autorisasjon for å jobbe som fysioterapeut i Norge.

 

Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste i kommunene. Det er fysioterapeuter i sykehus, i og i private institutter/ senter. Det er tilbud til enkeltpersoner og grupper med mål om bedring eller opprettholdelse av funksjon. 

 

Tjenesten omfatter en grundig undersøkelse og behandling. I all fysioterapi inngår elementer av både behandling og forebygging -ut fra pasientens behov. Den evalueres kontinuerlig, og dokumenters gjennom journaler og rapporter. Fysioterapi utøves med respekt for et humanistisk menneskesyn og etiske prinsipper som innebærer refleksjon over egne verdier, holdninger og handlemåter.

 

Ved Rolvsøy Fysioterapi tilbyr vi behandling til pasienter med og uten henvisning fra lege.

 

Rolvsøy Fysioterapi har godt ventilerte og separate behandlingsrom. Journaler og annen viktig informasjon befinner seg på et lukket datasystem som sørger for pasientvern, og er et mulig verktøy for kommunikasjon med annet helsepersonell.